Oferta

Szkolimy w systemie CMAS. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques  to organizacja założona przez Jacques-Yves Cousteau współtwórcę automatu oddechowego, ojca chrzestnego nurkowania swobodnego.

System CMAS oferuje intensywne i wymagające od kursanta sporej dawki zaangażowania szkolenie w trakcie którego adept nurkowania zdobywa wiedzę niezbędną do uprawiania płetwonurkowania swobodnego. Szkolenie podzielone jest na kilka etapów ( podstawowe średnie wyższe) oraz blok szkoleń specjalistycznych.

Nasza oferta dotyczy stopni P1, P2, P3 oraz specjalizacji:

Dla osób pragnących wyjść poza ramy nurkowania rekreacyjnego i zająć się nurkowaniem technicznym oferujemy kursy techniczne w systemie PSAI: http://www.psai.pl/main.html

 

***

Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Brązowy LOK/CMAS (PMB)

 

Płetwonurek posiadający podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 5m, pod opieką instruktora nurkowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 8 lat
 • Podstawowa umiejętność pływania
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs odbywa się na pływalni i wodach otwartych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • PMBT1 - Spotkanie organizacyjne
 • PMBT2 - Mój sprzęt nurkowy - jak go używać?
 • PMBT3 - Odkryj nurkowanie - moje nowe środowisko:
  - czy to zwierzę czy roślina?
  - czy to pływa czy nie?
  - jaka to ryba, roślina?
  - niebezpieczni mieszkańcy
 • PMBT4 - Porozumiewam się prostymi znakami nurkowymi

Łącznie - 2 godziny szkolenia teoretycznego

Zajęcia praktyczne:

 • PMBP1 - Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
 • PMBP2 - Nurkowanie zapoznawcze do głębokości 2m
 • PMBP3 - Nurkowania do głębokości 5 m max 1 na dzień realizujące określone cele i zadania

Łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 1 kursant.

Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego Stopień Brązowy KP LOK/CMAS (PMB).

 

***

Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Srebrny LOK/CMAS (PMS)

 

Płetwonurek posiadający podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 5m, pod opieką instruktora nurkowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 10 lat
 • Posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Poziom Brązowy
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs odbywa się na wodach otwartych do 5m.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • PMST1 - Spotkanie organizacyjne
 • PMST2 - Opisuję moje nurkowanie:
  - co robiłem dobrze a co źle
  - co ciekawego widziałem dziś pod wodą
 • PMST3 - Poznaje coraz lepiej podwodny świat:
  - rozpoznaję więcej gatunków roślin i zwierząt
  - używam tabliczek do identyfikacji
 • PMST4 - Dodatkowe znaki nurkowe - znam je i wiem kiedy używać.

Łącznie - 2 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • PMSP1 - Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
 • PMSP2 - Nurkowanie zapoznawcze do 3m - wyważenie
 • PMSP3 - Nurkowania do głębokości 5 m max 1 na dzień realizujące określone cele i zadania.

Łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 1 kursant.

Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego Stopień Srebrny KP LOK/CMAS (PMS).

 

***

Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Złoty LOK/CMAS (PMZ)

 

Płetwonurek posiadający podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 10m, pod opieką instruktora nurkowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 12 lat
 • Posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Poziom Srebrny
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs odbywa się na wodach otwartych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • PMZT1 - Spotkanie organizacyjne
 • PMZT2 - Bezpieczeństwo nurkowania w grupie- rozumiem i przestrzegam zaleceń mojego instruktora
 • PMZT3 - Pływalność - co to jest i jak jej używam w nurkowaniu?
 • PMZT4 - Urazy ciśnieniowe - co to jest i jak im zapobiegać?
  - uraz ciśnieniowy płuc
  - uraz ciśnieniowy twarzy
  - uraz ciśnieniowy ucha
 • PMZT5 - Siedliska i kryjówki zwierząt. Ich zachowania w pobliżu kryjówek.

Łącznie - 3 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • PMZP1 - Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
 • PMZP2 - Nurkowanie zapoznawcze -max 3 m
 • PMZP3 - Nurkowania do głębokości 10 m max 1 na dzień realizujące określone cele i zadania

Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 1 kursant.

Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego Stopień Złoty KP LOK/CMAS (PMZ).

 

***

Płetwonurek LOK/CMAS* (P1)

 

Płetwonurek posiadający podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 20m, który powinien nurkować w towarzystwie bardziej doświadczonego płetwonurka lub instruktora w celu dalszego doskonalenia umiejętności.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Ukończone 14 lat
 • Podstawowa umiejętność pływania
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych
 • Kurs weekendowy - 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych
 • Kurs na pływalni i wodach otwartych - 4 godz. basenowe i 3 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • 1T1 - Zajęcia organizacyjne
 • 1T2 - Sprzęt podstawowy - wprowadzenie, używanie, konserwacja
 • 1T3 - Podstawy techniki i bezpieczeństwa nurkowania
 • 1T4 - Podstawy fizyki nurkowania
 • 1T5 - Podstawy fizjologii nurkowania, choroby i urazy nurkowe
 • 1T6 - Bezpieczne nurkowanie
 • 1T7 - Sprzęt powietrzny
 • 1T8 - Ratownictwo nurkowe
 • 1T9 - Planowanie nurkowania
 • 1T10 - Ekologia i środowisko wodne
 • 1TE - Egzamin

Łącznie - 12 godzin szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • 1P1 - Ćwiczenia w sprzęcie podstawowym
 • 1P2-1P5 - Zajęcia ze sprzętem powietrznym w basenie lub wodach basenopodobnych do głębokości 5m - 4 nurkowania
 • 1P6-1P10 - Wykonanie 5 nurkowań w przedziale głębokości 5-20m, w tym minimum 1 na głębokość 18-20m.

Łącznie - 12 godzin szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 6 osób.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat LOK/CMAS* (P1).

 

***

Płetwonurek LOK/CMAS** (P2)

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem LOK/CMAS**.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 15 lat
 • Posiadanie stopnia Płetwonurka KP LOK CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Posiadanie specjalizacji nurkowań nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) KP LOK CMAS
 • Posiadanie dowolnej trzeciej specjalizacji nurkowej KP LOK CMAS
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych
 • Kurs weekendowy - 4 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • 2T0 - Spotkanie organizacyjne
 • 2T1 - Fizyka nurkowania
 • 2T2 - Choroby i urazy nurkowe
 • 2T3 - Sprzęt nurkowy
 • 2T4 - Planowanie, bezpieczeństwo i technika nurkowania
 • 2T5 - Ratownictwo i pierwsza pomoc w nurkowaniu
 • 2T6 - Historia nurkowania
 • 2TE - Egzamin

Łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • 2P1 - Sprawdzian kondycyjny
 • 2P2 - Techniki wejścia do wody, sposoby zanurzania - ćwiczenia w sprzęcie podstawowym
 • 2P3 - Ratownictwo nurkowe
 • 2P4 - Doskonalenie pływalności
 • 2P5 - Ćwiczenia bez maski
 • 2P6 - Sprawdzian z nawigacji
 • 2P7 - Nurkowanie nocne
 • 2P8 - Ćwiczenia z użyciem bojki dekompresyjnej
 • 2P9 - Wynurzenie bez płetw
 • 2P10 - Wynurzenie na 1 AO z partnerem
 • 2P11 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
 • 2P12 - Wydobycie nieprzytomnego nurka
 • 2P13 - Nurkowanie w toni
 • 2P14 - Nurkowanie głębokie z rozwiązywaniem zadań na tabliczce

Łącznie - 6 godzin szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 6 osób.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat LOK/CMAS** (P2).

Płetwonurek LOK/CMAS** ma prawo nurkować do głębokości 30m.

 

***

Płetwonurek LOK/CMAS*** (P3)

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 18 lat
 • Posiadanie stopnia Płetwonurka LOK/CMAS** (P2) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Posiadanie ważnych uprawnień Ratownika Tlenowego OFA DAN
 • Posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW KP LOK CMAS
 • Wykonanie min. 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 m (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych).
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • 3T0 - Spotkanie organizacyjne
 • 3T1 - Kierowanie grupą
 • 3T2 - Sprzęt nurkowy
 • 3T3 - Zagrożenia i choroby w nurkowaniu
 • 3T4 - Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowania
 • 3T5 - Fizyka nurkowania - powtórzenie
 • 3T6 - Nurkowanie w różnych warunkach środowiskowych
 • 3T7 - Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 3T8 - Obsługa sprężarki
 • 3T9 - Operowanie małą jednostką pływającą
 • 3TE - Egzamin

Łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • 3P1 - Sprawdzian kondycyjny
 • 3P2 - Sprawdzian indywidualnych technik użytkowych
 • 3P3 - Ratownictwo
 • 3P4 - Nawigacja podwodna - sprawdzian
 • 3P5 - Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
 • 3P6 - Nurkowanie nocne - prowadzenie grupy płetwonurków, organizacja
 • 3P7 - Prowadzenie grupy symulacją sytuacji awaryjnej
 • 3P8 - Zanurzenie bez płetw, wyjście bez maski
 • 3P9 - Poszukiwanie podwodne
 • 3P10 - Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
 • 3P11 - Wynurzenie w parze na 1 automacie oddechowym
 • 3P12 - Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka przy pomocy kamizelki wypornościowej ratowanego
 • 3P13 - Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka tylko przy pomocy kamizelki wypornościowej ratownika
 • 3P14 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
 • 3P15 - Nurkowanie głębokie
 • 3P16 - Zasady prowadzenia małej jednostki pływającej
 • 3P17 - Obsługa sprężarki

Łącznie - 8 godzin szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 6 osób.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat LOK/CMAS*** (P3).

Płetwonurek LOK/CMAS*** ma prawo nurkować do głębokości 40m.

 

***

Płetwonurek Nitroksowy (BN1)

 

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Ukończone 16 lat
 • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka LOK/CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • 1T1 - Patofizjologia nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu
 • 1T2 - Wpływ azotu na organizm człowieka
 • 1T3 - Technika nurkowań z mieszaninami zawierającymi do 40% tlenu
 • 1T4 - Sprzęt i zasady bezpieczeństwa
 • 1TE - Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej

Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • 1P1 - Nurkowanie I
 • 1P2 - Nurkowanie II

Łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS Płetwonurka Nitroksowego.

Płetwonurek Nitroksowy ma prawo nurkować z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych.

 

***

Nurkowanie w Skafandrach Suchych (SS)

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w skafandrach suchych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Ukończone 14 lat
 • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 9
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • SST1 - Spotkanie organizacyjne
 • SST2 - Skafandry suche - budowa
 • SST3 - Technika nurkowań w suchym skafandrze
 • SST4 - Sytuacje awaryjne

Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • SSP1 - Zajęcia na powierzchni, wyważenie się i kontrola pływalności
 • SSP2 - Ćwiczenia z techniki nurkowania w suchych skafandrach
 • SSP3 - Ćwiczenia sytuacji awaryjnej(wynoszenie nogami do góry)

Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS.

 

***

Płetwonurek Wrakowo-Morski (WM)

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne podczas nurkowań wrakowo-morskich.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Ukończone 14 lat
 • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 20
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • WMT1 - Spotkanie organizacyjne
 • WMT2 - Sprzęt nurkowy używany podczas nurkowań wrakowo-morskich. Podstawowa budowa jednostek pływających. Podstawy nawigacji i warunki panujące na morzu
 • WMT3 - Techniki wrakowo-morskie
 • WMT4 - Sytuacje awaryjne

Łącznie - 6 godzin szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • WMP1 - Ćwiczenia na lądzie i w wodzie - poręczowanie, wycinanie się z sieci.
 • WMP2 - Zapoznanie z warunkami morskimi i oznaczenie miejsca wynurzenia boją dekompresyjną.
 • WMP3 - Poręczowanie wraku
 • WMP4 - Mapowanie wraku

Łącznie - 6 godzin szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS.

 

***

Nawigacja Podwodna (NP)

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posługiwania się kompasem.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Ukończone 14 lat
 • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 9
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • NPT1 - Spotkanie organizacyjne
 • NPT2 - Sprzęt nurkowy używany w nawigacji podwodnej
 • NPT3 - Techniki nawigacji podwodnej
 • NPT4 - Sytuacje awaryjne

Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • NPP1 - Ćwiczenia na lądzie i w wodzie do 5m
 • NPP2 - Nurkowanie z wykorzystaniem kompasu
 • NPP3 - Nurkowanie z wykorzystaniem nawigacji terrastycznej

Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS.

 

***

Nurkowanie Nocne (NN)

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne wykonywanie nurkowań nocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Ukończone 14 lat
 • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 9
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • NNT1 - Spotkanie organizacyjne
 • NNT2 - Sprzęt nurkowy używany w nurkowaniu nocnym
 • NNT3 - Planowanie nurkowań nocnych
 • NNT4 - Sytuacje awaryjne

Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

NNP1 - Nurkowanie 1 - zapoznawcze
NNP2 - Nurkowanie 2 - z brzegu
NNP3 - Nurkowanie 3 - po linie opustowej

Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS.

 

***

Poszukiwanie i wydobywanie (PW)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne podczas poszukiwania i wydobywania małych przedmiotów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Ukończone 14 lat
 • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 20
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 • Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • PWT1 - Spotkanie organizacyjne
 • PWT2 - Sposoby poszukiwania i nawigacji podwodnej
 • PWT3 - Sposoby wydobywania przy pomocy jednostki pływającej, metody poszukiwania pod wodą, podstawy posługiwania się kołowrotkiem
 • PWT4 - Omówienie nurkowania z jednostki pływającej i zapoznanie ze sprzętem używanym na łodziach do lokalizacji i pozycjonowania, sytuacje awaryjne

Łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego.

Zajęcia praktyczne:

 • PWP1 - Zajęcia brzegowe - zapoznanie ze sprzętem i jego obsługą oraz nauka podstawowych węzłów
 • PWP2 - Nurkowanie z brzegu - sprawdzenie umiejętności z kilku sposobów nawigacji
 • PWP3 - Nurkowanie przy linie opustowej -poszukiwanie metodą okręgów, sektorową i labiryntową
 • PWP4 - Nurkowanie z jednostki pływającej -zlokalizowanie, założenie stanowiska i wydobycie poszukiwanego przedmiotu

Łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS.