Szkolenia DAN

  • Kurs Resuscytacji (BLS) DAN - 550 zł

BLS - Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie (HMLI ) - kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.

 

  • Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej - 550 zł

Uczestnicząc w kursie Oxygen First Aid  for Scuba Diving Injuries (Pierwsza Pomoc Tlenowa w wypadkach nurkowych) otrzymasz certyfikat  DAN Oxygen Provider  (Ratownik tlenowy DAN). Kurs OFA stanowi podstawowy poziom szkolenia dla nurka (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

 

  • Kurs Zaawansowanej Pomocy Tlenowej - 550 zł

Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa DAN (Zaawansowany Ratownik Tlenowy) - kurs koncentrujący się na udzielaniu pomocy nie oddychającym nurkom z użyciem worków samo rozprężanych (Ambu) i ręcznie sterowanych resuscytatorów (np. MTV100). Ma za zadanie wyszkolić Ratowników Tlenowych DAN o wysokich umiejętnościach.    
Kurs DAN obsługi automatycznego defibrylatora (AED) -550 zł
Kurs DAN obsługi automatycznego defibrylatora (AED) stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) i uczy lepszego rozpoznawania objawów ostrzegających (zwiastunów) przed nagłym zatrzymaniem krążenia oraz zastosowania pierwszej pomocy na poziomie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z zastosowaniem defibrylatora automatycznego do czasu przybycia służb medycznych i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej. Poniżej przedstawiam  film z prawdziwego użycia automatycznego defibrylatora (AED) w czasie akcji ratowniczej na plaży.

 

  • Aquatic O2 - 550 zł

Kurs ten naucza udzielania pomocy tlenowej ofiarom podtopienia. Intencją kursu nie jest uczenie udzielania pomocy tlenowej poszkodowanym nurkom. Kurs jest przeznaczony dla ratowników wodnych i inne osoby zawodowo związane z wodą.

  

  • EFR - 550 zł

Kurs ten jest uznanym na świecie kursem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jego program został zatwierdzony przez ILCOR (Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i od 2003 roku wykorzystywany jest do szkolenia osób na całym świecie. Kurs dostępny jest dla wszystkich osób, które chciałby nauczyć się pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone są w oparciu o multimedialne materiały edukacyjne (filmy, podręczniki ze sprawdzianami zadań), które umożliwiają przeniesienie części szkolenia z sali wykładowej do domu.

 

  • MO2R - 550 zł

Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej. Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie.

Podczas kursu DAN MO2R  Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać. Dzięki Tlenowemu Rebreatherowi Medycznemu i przeszkolonym w jego używaniu nurkom, nurkowanie w odległych miejscach będzie bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek.

Program Szkoleniowy DAN Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) jest dodatkowym etapem szkolenia dla osób, które pomyślnie ukończyły kurs DAN Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Został on stworzony w celu nauczenia rozpoznawania urazów nurkowych, w których system MO2R będzie najbardziej efektywną metodą podawania tlenu, jak również montowania i podawania tlenu przy użyciu systemu MO2R. Użycie systemu MO2R jest korzystne dla przytomnego i oddychającego nurka, ponieważ umożliwia ciągłe dostarczanie tlenu w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie. MO2R został stworzony, aby dostarczać tlen o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin.

 

  • Szkolenia  WOPR
  • Sternik motorowy
  • Ratownik Wodny