Cennik kursów

Płetwonurek młodzieżowy CMAS ( PM ) - 800 zł

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • wiek: 10-11 lat - (kurs na stopień brązowy - PM/1),
 • 12 lat - (kurs na stopień srebrny - PM/2),
 • 13 lat - (kurs na stopień złoty - PM/3)
 • zaświadczenie lekarskie,
 • umiejętność pływania.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) na małych głębokościach.

Uprawnienia:
Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach Płetwonurka CMAS** (P2) lub równoważnych innej organizacji do głębokości:

 • stopień brązowy: do 5 m w basenie lub w podobnych warunkach naturalnych,
 • stopień srebrny: do 7 m w wodach otwartych,
 • stopień złoty: do 10 m w wodach otwartych.    

Płetwonurek CMAS* (P1) - 1600 zł

Płetwonurek posiadający podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 20m, który powinien nurkować w towarzystwie bardziej doświadczonego płetwonurka lub instruktora w celu dalszego doskonalenia umiejętności.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 14 lat
 • Podstawowa umiejętność pływania
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS* (P1)
Płetwonurek CMAS* ma prawo nurkować do głębokości 20m   

Kurs P1 - VIP (indywidualny) - 4500 zł    

Płetwonurek CMAS** (P2) - 1800 zł

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem CMAS**.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Wiek - minimum 15 lat
 • Posiadanie stopnia Płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Posiadanie specjalizacji nurkowań nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) CMAS
 • Posiadanie dowolnej trzeciej specjalizacji nurkowej CMAS
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS** (P2)
Płetwonurek CMAS** ma prawo nurkować do głębokości 30m    

Płetwonurek CMAS*** (P3) - 3500 zł

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Wiek - minimum 18 lat
 • Posiadanie stopnia Płetwonurka CMAS** (P2) lub równorzędnego z innych organizacji
 • Posiadanie ważnych uprawnień Ratownika Tlenowego OFA DAN
 • Posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW CMAS
 • Wykonanie min. 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 m (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych).
 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS*** (P3)
Płetwonurek CMAS*** ma prawo nurkować do głębokości 40m    

Specjalizacje CMAS:

 • Nurkowanie wrakowo – morskie (WM1) - 900 zł
 • Nurkowanie podlodowe (PL1) - 600 zł
 • Płetwonurek Nitroksowy CMAS 1 st. (PN1) - 600 zł
 • Płetwonurek Nitroksowy CMAS 2 st. (PN2) - 900 zł
 • Nurkowanie w suchych skafandrach (SS1) - 600 zł
 • Płetwonurek Trimiksowy CMAS (PT) - 2200 zł
 • Nurkowanie – nawigacja podwodna (PN) - 600 zł
 • Nurkowanie nocne (NN) - 400 zł
 • Nurkowanie – poszukiwanie i wydobywanie (PW) - 600 zł